Tag Archives: สายไฟคอนโทรล

สายคอนโทรล สายไฟที่มีตัวนำเป็นเส้นฝอยขนาดเล็ก

สายไฟคอนโทรล Control Cable : สายคอนโทรล Control Cable : สายคอนโทรล สายไฟที่ขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นสายแข็ง หรือสาย Power เช่น สาย THW, CV, NYY คือ สายไฟที่ตัวนำทำจากทองแดงแกนเดี่ยวหรือมีจำนวนเส้นฝอยน้อย ส่วน สายไฟคอนโทรล คือ สายไฟที่มีตัวนำเป็นเส้นฝอยขนาดเล็กทำให้มีความอ่อนตัวสูง เหมาะสำหรับเชื่อมต่อเพื่อนำสัญญาณระหว่างอุปกรณ์วัดและคอมพิวเตอร์ ลักษณะของสายคอนโทรลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีด้วยกันหลายรูปแบบตามความหลากหลายของสภาพหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง สิ่งที่ทำให้สายคอนโทรลแต่ละชนิดมีตวามแตกต่างกันหลักๆนั้น ก็คือ ชนิดของฉนวนการบิดและการตีเกลียวชีลด์กันสัญญาณรบกวนฉนวนภายนอก อีกทั้งยังมีองค์ประกอบปลีกย่อยอีกหลายส่วนซึ่งทำให้สายคอนโทรลมีความแตกต่างกัน เช่น การเคลือบดีบุกของตัวนำไฟฟ้าความละเอียดของเส้นฝอยของตัวนำความถี่ในการพันของเกลียวความถึ่ในการพันของคอร์ หรือ กลุ่มสายไฟการเพิ่มเส้นใยเพื่อให้สายไฟรับแรงดึงได้เพิ่มขึ้นการใส่สารต่างๆเพื่อป้องกันการกัดแทะที่เกิดจากสัตว์การใส่เกราะป้องกันแรงกระแทกทางกลจากภายนอกการใชัฉนวนชนิดพิเศษเพื่อที่จะให้สายไฟปลอดภายเมื่อเกิดเพลิงไหม้การใช้วัสดุชนิดพิเศษเพื่อให้สายไฟสามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และยังมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆอีกมากมาย ดังนั้น สายคอนโทรล จึงมีความหลากหลายมากกว่าสาย Power ที่ขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดมาก และ นิกซ์ เคเบิ้ล นั้นก็มีสินค้าให้เลือกหลากหลายกว่า 15,000 SKU Model สายคอนโทรลที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย โดยในแต่ละรุ่นนั้นเหมือนกันทุกประการ แตกต่างกันเฉพาะแค่ชื่อ เนื่องจากเป็นคนละแบนด์ Model มีดังต่อไปนี้  YSLY-JZ, JZ-500, […]

Leave a comment Continue Reading →